Sjukvårdstolkarna

Kunskap

Här har vi samlat dokument och tips på litteratur som kan vara bra.

Sidan är under uppbyggnad.

Bra tolksamtal

Böcker

"Kontakt genom tolk" av Cecilia Wadensjö

"Att arbeta med tolk" av Minna Forsell


Handböcker

God tolksed

av Kammarkollegiet


En liten skrift om det goda tolksamtalet

av Region Skåne