Sjukvårdstolkarna

Styrelsen och arbetsgrupper


Styrelsen

Ordförande - Violeta Janjusic

Vice ordförande - Olga Öhgren

Sekreterare - Eliza Konarska Karlsson

Kassör - Zoran Vujovic

Ledamot - Maruka Johansson

Ledamot - Stojan Beljkas

Suppleant - Violetta Milutinovic

Suppleant - Maria Komierowski


Arbetsgrupp Stockholm

Olga Öhgren

Marite Herrera Bastias

Anna Romanova

Maria Kajsa Jurva

Maruka Johansson


Arbetsgrupp Skåne

Zoran Vujovic

Eliza Konarska Karlsson

Stojan Beljkas

Violeta Janjusic

Violetta Milutinovic

Maria Komierowski


Arbetsgrupp Västra Götaland