Sjukvårdstolkarna

Styrelsen och arbetsgrupper


Styrelsen

Ordförande - Zoran Vujovic

Vice ordförande - Maria Komierowski

Sekreterare - Ervina Novljakovic

Kassör - Violetta Milutinovic

Ledamot - Maruka Johansson

Ledamot - Stojan Beljkas

Ledamot - Eliza Konarska Karlsson

Ledamot - Violeta Janjusic


Arbetsgrupp Stockholm

Olga Öhgren

Marite Herrera Bastias

Anna Romanova

Maria Kajsa Jurva


Arbetsgrupp Skåne

Zoran Vujovic

Eliza Konarska Karlsson

Stojan Beljkas

Violeta Janjusic

Violetta Milutinovic

Maria Komierowski


Arbetsgrupp Västra Götaland